Vcglr gedragscode voor verantwoord gokken

By Author

The VCGLR regulates businesses focusing on the people, premises, products and promotions involved in supplying liquor to ensure the integrity of Victoria's liquor 

De gedragscode geeft richtlijnen aan die aanleiding kunnen zijn voor het aangaan van een gesprek tussen betrokkenen, mogelijk gevolgd door een maatregel (officiële waarschuwing), schorsing of zelfs beëindiging van de opleiding. De leerlingen worden, voorafgaand aan het schooljaar en stageperiode, van deze gedragscode in kennis gesteld. VGM NL | GEDRAGSCODE 3 Respect MEDEWERKERS VAN LEDEN behandelen anderen altijd met respect en discrimineren niet. Objectiviteit LEDEN hanteren duidelijke regels voor het geven en accepteren van giften en gunsten; stellen de maximale waarde die giften en gunsten mogen hebben vast op een maatschappelijk verantwoord en bescheiden niveau. De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. Het invoeren van een gedragscode zal voor sommige ondernemers als een overdreven maatregel in de oren klinken. Het kan echter een bijzonder nuttig document zijn, die helderheid schept bij werknemers. Zij weten dan beter wat er van hun verwacht wordt, en het is duidelijk wat wel en niet mag. Gedragscode voor verantwoord gebruik van ICT en internet Pagina 6 van 12 2 Gedragscode In deze gedragscode voor verantwoord gebruik van ICT en internet geeft SPVOZN aan wat de afspraken zijn met betrekking tot verschillende onderwerpen rondom het gebruik van ICT en internet en wat dit voor de medewerkers in de dagelijkse praktijk betekent.

Jun 28, 2020 · Stichting Speel Verantwoord heeft vandaag bekend gemaakt het veiligheidsprotocol van de EGBA te ondersteunen. EGBA staat voor Euroopean Gambling and Betting Association en is een adviesorgaan dat toeziet op het verantwoordelijk aanbieden van kansspelen. Het nieuwe protocol dat is bekendgemaakt richt zich voornamelijk op het beschermen van privacygevoelige gegevens van zowel spelers als online

9 Ahold Gedragscode 9 3. Handel eerlijk en verantwoord 3.1 Relaties met klanten Medewerkers dienen iedere klant respectvol te behandelen en moeten zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de klant zich welkom voelt Producten en diensten van eigen merk moeten op ethisch verantwoorde en eerlijke wijze worden gepresenteerd. 3.2 Relaties met leveranciers Medewerkers dienen bij de selectie van en Voor de gedragscode heeft de werkgever de volgende uitgangspunten genomen: 3.1 De werkgever streeft voor een goede balans tussen verantwoord e-mail- en internetgebruik en bescherming van de privacy op de werkplek van medewerk(st)ers en derden die voor de werkgever werken. 1.1 De gedragscode is bestemd voor medewerkers, leerlingen, ouders, inhuurpersoneel, stagiaires en gasten, hierna te noemen gebruikers. De gedragscode geldt voor alle gebruikers die binnen de gebouwen van OVO Zaanstad toegang tot internet hebben, maar ook voor hen die vanaf elders kunnen inloggen.

Daar staat de Nederlandse stichting Speel Verantwoord geheel achter. De nieuwe gedragscode heeft vooral betrekking op online gokken. De EGBA wil vooral toezien dat er niet wordt geadverteerd op social media en richt zich vooral op de jeugd. Die groep is het meest gevoelig voor prikkels en bij hen ligt verslaving oip de loer.

De gedragscode geeft richtlijnen aan die aanleiding kunnen zijn voor het aangaan van een gesprek tussen betrokkenen, mogelijk gevolgd door een maatregel (officiële waarschuwing), schorsing of zelfs beëindiging van de opleiding. De leerlingen worden, voorafgaand aan het schooljaar en stageperiode, van deze gedragscode in kennis gesteld. VGM NL | GEDRAGSCODE 3 Respect MEDEWERKERS VAN LEDEN behandelen anderen altijd met respect en discrimineren niet. Objectiviteit LEDEN hanteren duidelijke regels voor het geven en accepteren van giften en gunsten; stellen de maximale waarde die giften en gunsten mogen hebben vast op een maatschappelijk verantwoord en bescheiden niveau. De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. Het invoeren van een gedragscode zal voor sommige ondernemers als een overdreven maatregel in de oren klinken. Het kan echter een bijzonder nuttig document zijn, die helderheid schept bij werknemers. Zij weten dan beter wat er van hun verwacht wordt, en het is duidelijk wat wel en niet mag. Gedragscode voor verantwoord gebruik van ICT en internet Pagina 6 van 12 2 Gedragscode In deze gedragscode voor verantwoord gebruik van ICT en internet geeft SPVOZN aan wat de afspraken zijn met betrekking tot verschillende onderwerpen rondom het gebruik van ICT en internet en wat dit voor de medewerkers in de dagelijkse praktijk betekent.

Speel Verantwoord omarmt eerste pan-Europese online gokreclamecode . Amsterdam, 21 mei 2020. Stichting Speel Verantwoord, de Nederlandse brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders, heeft vandaag . de eerste Europese gedragscode met betrekking tot verantwoordelijke reclame voor online kansspelen aangenomen. De pan-

Gedragscode counsellor01102011.pdf – versie 01-10-2011 1.3. Bijzondere omstandigheden 1.3.1. In geval van onverenigbaarheid van artikelen van de “Gedragscode voor de Counsellor” is de counsellor zorgvuldig in zijn afweging van de gevolgen van zijn keuze en overweegt hij zijn beroepsvereniging en/of ervaren vakgenoten te raadplegen. 1.3.2. May 21, 2020 · Speel Verantwoord omarmt eerste pan-Europese online gokreclamecode . Amsterdam, 21 mei 2020. Stichting Speel Verantwoord, de Nederlandse brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders, heeft vandaag . de eerste Europese gedragscode met betrekking tot verantwoordelijke reclame voor online kansspelen aangenomen. De pan- discriminatie. (NB. Voor meer informatie zie de notitie: Zelfbewust, begripvol en met respect.) Daartoe is in die notitie een gedragscode opgenomen voor de werknemers van OZHW en ook voor leerlingen en ouders. De gedragsregels worden hierna integraal vermeld: 2.2.1. Gedragsregels werknemers Algemeen. 1. 1.1 De gedragscode is bestemd voor medewerkers, leerlingen, ouders, inhuurpersoneel, stagiaires en gasten, hierna te noemen gebruikers. De gedragscode geldt voor alle gebruikers die binnen de gebouwen van OVO Zaanstad toegang tot internet hebben, maar ook voor hen die vanaf elders kunnen inloggen.

Voor de gedragscode heeft de werkgever de volgende uitgangspunten genomen: 3.1 De werkgever streeft voor een goede balans tussen verantwoord e-mail- en internetgebruik en bescherming van de privacy op de werkplek van medewerk(st)ers en derden die voor de werkgever werken.

De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. VGM NL | GEDRAGSCODE 3 Respect MEDEWERKERS VAN LEDEN behandelen anderen altijd met respect en discrimineren niet. Objectiviteit LEDEN hanteren duidelijke regels voor het geven en accepteren van giften en gunsten; stellen de maximale waarde die giften en gunsten mogen hebben vast op een maatschappelijk verantwoord en bescheiden niveau. de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars geldt bij uitoefening van het zorgverzekeringsbedrijf deze laatstgenoemde Gedragscode. 2.2 Toepassing 2.2.1 De Gedragscode is van toepassing op de (gedeeltelijk) geautomatiseerde Verwerkingen van Persoonsgegevens door Verzekeraars in het kader van hun bedrijfsvoering. Gedragscode promotionele kansspelen. Gemeenten, informatie over kansspelen. Goededoelenloterij. Gokzuilen. H. Verantwoord gokken. Verslaving. Voorlichting consumenten. VriendenLoterij. W. Weddenschap. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en voor onze themanieuwsbrief Wet kansspelen op afstand. Gedragscode Geneesmiddelenreclame De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG).In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw …